function my_custom_js() { echo ''; } add_action('wp_head', 'my_custom_js'); Dvori od Škrapi home page

Kontakt i lokacija

Dvori od Škrapi, nalaze se u zemljopisnom središtu Istre 2 km udaljeni od naselja Trviž.

e-mail: info@DvoriOdSkrapi.com
telefon: +385 (0)98 9722 482
adresa: Škrapi 65c, Općina Pazin